Archive for May 21st, 2010

Umu Aiman

Kepada para sahabat, Rasulullah pernah bersabda, “Ini adalah ibuku sesudah ibuku.” Dan beliau memang selalu memanggilnya: Wahai ibu, meski bukan ibu kandungnya sendiri.

Continue reading

Advertisements