Archive for May 3rd, 2010

Syarifah Nafisah

Seorang syekh sufi menuturkan, ada seorang pejabat kerajaan yang hendak menyiksa seseorang dari kalangan rakyat biasa. Orang ini lalu mencari perlindungan kepada seorang wanita yang zuhud, zahidah, putri keturunan Rasulullah SAW, Syarifah Nafisah binti Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan, putra Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Azzahra. Wanita yang rajin ibadahnya itu kemudian mendoakan tamunya. Kepada orang itu, Syarifah Nafisah berpesan, “Allah, yang Maha­kuasa, akan menutupi mata orang yang zalim sehingga ia tidak bisa melihatmu

Continue reading

Advertisements

Khaulah Binti Tsa`labah

Nama komplitnya Khaulah binti Tsa’labah bin Askram bin Fahar bin Tsa’labah Ghanam bin `Auf. Khaulah tumbuh menjadi wanita yang pandai dan fasih. Setelah dewasa, dia menikah dengan Aus bin Shamid bin Qias, saudara dari Ubadah bin Shamid RA. Dengan Aus inilah dia melahirkan anak laki-laki yang bernama Rabi.

Continue reading

Khadijah

KHADIJAH
isteri tercinta

Bila Aminah, Si Bunga Quraisy adalah pemimpin ka­um ibu, maka kini diketengahkan contoh seorang isteri teladan yang tercinta. Khadijah binti Khuwailid, isteri Mu­hammad bin Abdullah.

Continue reading

Fatimah Az-Zahra

FATIMAH AZ-ZAHRA
penyayang ayah dan ibu

Khadijah, adalah teladan isteri yang ideal. Kesetiaannya kepada suami dilandasi rasa keimanan yang kuat, di sam­ping kerelaannya untuk berkorban. Sifat itu menurun pula kepada puterinya, Fatimah Zahra’. Satu di antara puteri-puteri Rasulullah.

Continue reading

Aminah

Seorang wanita berhati mulia, pemimpin kaum ibu. Se­orang ibu yang telah menganugerahkan seorang pemimpin yang mulia, dan pembawa risalah yang lures lagi kekal. Ra­sul yang bijak pembawa hidayah. Dialah Aminah binti Wah­bin. Ibu dari Muhammad bin Abdullah yang diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Cukup baginya kemuli­aan dan kebanggaan yang tiada teringkari, bahwa Allah azza wa jalla memilihnya sebagai ibu dari seorang rasul yang mulia dan nabi akhir zaman.

Continue reading

Aisyah

Ketika Rasulullah ditanya, “Siapakah orang yang paling engkau cintai, ya Rasulallah?” Jawab beliau, “Aisyah.” Merasa kurang puas, si penanya mengulangi pertanyaannya Iagi. “Ya Rasulullah, yang aku maksud adalah dari kalangan kaum lelaki” Jawab Rasulullah, “Abu Bakar, ayah Aisyah.”

Continue reading

Kisah Terjadinya Danau Kawar

Danau Kawar di lereng gunung Sinabung merupakan danau yang sangat indah. Terjadinya danau dilatarbelakangi sebuah kisah yang sangat mengharukan perasaan….

Continue reading